مرور برچسب

عوامل سرطان در ایران

عوامل خطر ابتلا به سرطان بویژه سرطان مری در شمال شرق ایران

محققان سرطان شناسی دنیا 11 نوامبر 2017 در کنگره «پیشگیری از سرطان در کشورهای در حال توسعه» در پکن گرد هم آمدند تا به تبادل آخرین یافته های مطالعاتی خود در این حوزه بپردازند. در این کنگره دستاوردهای بزرگترین مطالعه کوهورت خاورمیانه و شمال…