مرور برچسب

عود سرطان سینه

آیا تاموکسیفن می تواند باعث افزایش وزن شود؟

آیا تاموکسیفن می تواند باعث افزایش وزن شود؟ تاموکسیفن داروئی است که برای درمان سرطان پستان برای بیش از 30 سال استفاده شده است. گرچه با افزایش وزن ارتباط دارد، بیشتر تحقیقات از آن پشتیبانی نمی کنند. تاموکسیفن یک نوع هورمون درمانی است که…