مرور برچسب

غده پروستات

سرطان پروستات: رژیم غذایی “کامل” مدیترانه ای می تواند خطر آن را کاهش دهد

سرطان پروستات و رژیم غذایی مدیترانه ای تحقیقات جدید نشان می دهد که نزدیک شدن به یک الگو کلی غذای مدیترانه ای - یعنی مصرف زیاد غذا نه تنها سبزیجات، میوه ها و دانه های جامد بلکه حبوبات، ماهی و روغن زیتون نیز با خطر کمتر سرطان پروستات…