مرور برچسب

مالتیپل اسکلروز

آزمایش خون راه کم هزینه تر برای نظارت بر فعالیت های بیماری ام اس

آزمایش خون راه کم هزینه تر برای نظارت بر فعالیت های بیماری ام اس بر اساس یک مطالعه جدید محققان نروژی، نظارت بر فعالیت بیماری در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروز، چه برای پیش بینی انعطاف پذیری و میزان پیشرفت آن و چه برای بررسی پاسخ درمان،…