مرور برچسب

متابولیسم قند

چرا باید بعد از خوردن شیرینی، شیر یا آب بنوشیم

چرا باید بعد از خوردن شیرینی، شیر بنوشیم مطالعات انجام شده، اثبات کننده این واقعیت هستند که چرا شما بعد از خوردن شیرینی نیاز به نوشیدن شیر یا آب دارید. حتما این حس را تجربه کرده اید که پس از دست کشیدن از خوردن شیرینی ها، بلافاصله احساس…