مرور برچسب

متابولیسم چربی

داروهای جدید می توانند سلول های چربی مضر را منقبض کنند و کاهش دهند

داروهای جدید می توانند سلول های چربی مضر را منقبض کنند و کاهش دهند آیا واقعا دارویی وجود دارد که می توان با کمک آن، بدون نیاز به رژیم غذایی از چربی بیش از حد خلاص شد؟ بر اساس یک مطالعات اخیر، چنین شاهکاری ممکن است خیلی دور نباشد. یک تیم…