مرور برچسب

مدل سینه

آیا عدم تقارن پستان با سرطان سینه مرتبط است؟

سینه های زیبا و متقارن : عدم تقارن سینه پستان زمانی اتفاق می دهد که یک سینه دارای اندازه یا شکل متفاوتی نسبت به سینه دیگر است. غربالگری سرطان سینه یا ماموگرام ممکن است اندازه یا تراکم نامتقارن سینه را نشان دهد. این برای سلامتی زن چه معنی…