مرور برچسب

مدیریت مالی

بزرگترین موانع استقلال مالی و چگونگی غلبه بر آنها

موانع زیادی برای رسیدن به موفقیت مالی وجود دارد. رایج ترین آنها، این است که برخی افراد معتقدند به هر دلیلی سزاوار ثروتمند شدن نیستند. دلیل این امر چیست؟ برخی افراد به نحوی بزرگ شده‌اند که همیشه در حال انتقاد از خود بوده‌اند. این باعث…