مرور برچسب

مرگ قلبی عروقی

سندرم پای بی قرار ممکن است خطر مرگ قلبی عروقی را افزایش دهد

سندروم پای بی قرار : مطالعه جدیدی که در مجله عصب شناسی، منتشر شده است، نشان می دهد که اختلال خواب و سنسور حرکتی به نام سندرم پای بی قرار ممکن است خطر مرگ مرتبط با قلب را، به ویژه در زنان مسن تر افزایش دهد. سندرم پای بی قرار (RLS)، که "…