مرور برچسب

مژه های بلند

عرف معمولی آرایش در کشورهای مختلف

عرف معمولی آرایش در کشورهای مختلف در آمریکا، رنگ های تند و جیغ و مژه های بلند ارکان اصلی آرایش محسوب می شوند   رنگ در سیستم آرایشی زنان آمریکایی نقش مهمی ایفا می کند. آن ها به استفاده از خط چشم های آبی، بنفش یا قهوه ای تمایل…