مرور برچسب

22 غول بزرگ دنیا را ببینید و شگفت زده شوید قسمت اول

۲۲ غول بزرگ دنیا را ببینید و شگفت زده شوید قسمت دوم

۲۲ غول بزرگ دنیا را ببینید و شگفت زده شوید قسمت دوم 11-Sandy Allen (آمریکا) او در زمان حیاتش به عنوان قد بلندترین زن شناخته شده بود.16سال نیز به همین عنوان معروف بود. هنوز هم آلن بلند قد ترین زن آمریکایی شناخته می شود. او قدی برابر 234…

۲۲ غول بزرگ دنیا را ببینید و شگفت زده شوید قسمت اول

22 غول بزرگ دنیا را ببینید و شگفت زده شوید قسمت اول در این مطلب با افرادی با ویژگی های منحصر به فرد آشنا می شوید که به غول های جهان ما معروف شده اند: 22- Romario Dos Santos Alves(برزیل) او یک ورزشکار و بدنساز 25 ساله برزیلی است…