مرور برچسب

Arnold Schwarzenegger

دوچرخه سواری آرنولد شوارتزنگر در مخالفت با دونالد ترامپ

دوچرخه سواری آرنولد شوارتزنگر در مخالفت با خروج دونالد ترامپ از پیمان اقلیمی پاریس دوچرخه سواری آرنولد شوارتزنگر: هنرمند و فرماندار سابق کالیفرنیا، آرنولد شوارتزنگر، فعال محیط زیست، برای اعتراض به تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ برای خروج…

خوابیدن آرنولد شوارتزنگر در زیر مجسمه خود

خوابیدن آرنولد شوارتزنگر در زیر مجسمه خود هنرمند مشهور، آرنولد شوارتزنگر تصویری از خود را منتشر کرده است که او را در حال خواب روی تشك در زیر مجسمه مشهور و برونزی خودش نشان می دهد. در شرح تصویر غمگینانه و اندوهناک نوشته است " چقدر زمانه ها…