مرور برچسب

Autopilot

تخفیف بیمه برای حالت خودران تسلا

خودران تسلا: تخفیف بیمه برای حالت خودران تسلا بیمه کنندگان خودرو ، ارائه تخفیفاتی را به رانندگانی که گزینه خودران را در وسایل نقلیه خود فعال کنند آغاز نموده اند. موسسه بیمه بزرگ بریتانیایی، Direct Line در حال حاضر تخفیف 5 درصدی را برای…