مرور برچسب

Carbamazepine

کاربامازپین ( Carbamazepine ) چگونه باعث درمان صرع و نوروپاتی می شود؟

کاربامازپین (Carbamazepine) دارویی از گروه داروهای ضدویروسی است و برای درمان صرع و نوروپاتی استفاده میشود. (معمولا نوعی نوروپاتی که بر عصب تریمینال مسئول انتقال اطلاعات حسی از چهره به مغز، به اصطلاح نوروپاتی سه گانه) تأثیر می گذارد. مکانیسم…