مرور برچسب

Cheddar Man

مرد چدار ۱۰ هزار ساله بریتانیایی، در واقع سیاه پوست بوده است

مرد چدار 10 هزار ساله بریتانیایی، در واقع سیاه پوست بوده است تحلیلی جدید از بقای 10،000 ساله یک مرد جوان نشان می دهد که اولین بریتانیایی های مدرن دارای پوست تیره ای بودند. قدیمی ترین اسکلت بریتانیایی که به نام مرد چدار شناخته می شود، بیش…