مرور برچسب

CVD چیست

سندرم پای بی قرار ممکن است خطر مرگ قلبی عروقی را افزایش دهد

سندروم پای بی قرار : مطالعه جدیدی که در مجله عصب شناسی، منتشر شده است، نشان می دهد که اختلال خواب و سنسور حرکتی به نام سندرم پای بی قرار ممکن است خطر مرگ مرتبط با قلب را، به ویژه در زنان مسن تر افزایش دهد. سندرم پای بی قرار (RLS)، که "…