مرور برچسب

ebola

چرا بیماری هایی مانند ابولا در جوامع ایزوله شده بسیار شدیدتر هستند؟

چرا بیماری هایی مانند ابولا در جوامع ایزوله شده بسیار شدیدتر هستند؟ ابولا : متأسفانه، همانطور که من در حال نوشتن این مقاله هستم، سه ناحیه روستایی در جمهوری دموکراتیک کنگو مورد حمله ی   بیماری عفونی ابولا قرار گرفته اند. ابولا، تهدید بزرگی…