مرور برچسب

Gemini

برخورد یک ستاره دنباله دار با منظومه شمسی و سرازیز شدن محتویات آن بر منظومه شمسی

برخورد یک ستاره دنباله دار با منظومه شمسی و سرازیز شدن محتویات آن بر منظومه شمسی ستاره شناسان می گویند حدود 70 هزار سال پیش، زمانی که انسان ها و نئاندرتال ها در کنار یکدیگر در سیاره زمین می زیستند، یک ستاره بیگانه، خود را به لبه بیرونی…