مرور برچسب

genovation extreme electric

ارائه مدل الکتریکی GXE، با سرعت ۳۴۵ کیلومتر بر ساعت

GXE شورلت کوروت 2019: ارائه مدل الکتریکی GXE، با سرعت 345 کیلومتر بر ساعت جنوویشن، نسخه الکتریکی شورلت کوروت اسپرت دوست داشتنی خود را در CES سال جاری به نمایش گذاشت و ویدیویی را منتشر نمود تا عملکرد این خودروی الکتریکی را در جاده ها به…