مرور برچسب

HCTZ

داروی فشار خون هیدروکلروتیازید و افزایش هفت برابری سرطان پوست

هیدروکلروتیازید و افزایش هفت برابری سرطان پوست یک مطالعه جدید در دانمارک، نشان می دهد که یکی از معروف ترین داروهایی که در جهان  برای درمان فشار خون بالا مورد استفاده قرار می گیرد، خطر ابتلا به سرطان پوست را تا هفت برابر افزایش می دهد.…