مرور برچسب

House Beautiful

رفتن به طبیعت باعث افزایش طول عمر زنها می شود

رفتن به طبیعت باعث افزایش طول عمر زنها می شود در این مقاله که توسط کارشناسان سلامت health وبسایت ورد نگار تهیه شده است در مورد تذکری به زنان، یعنی عمر طولانی با آشتی کردن با طبیعت بحث شده است. طبق یک مطالعه جدید منتشر شده در مجله…