مرور برچسب

Huntington

درمان بیماری هانتینگتون با داروی ضد سرطان بکساروتن

درمان جدید بیماری هانتینگتون با یک داروی ضد سرطان بکساروتن طبق تحقیقات جدید که توسط دانشکده پزشکی دانشگاه دوک در دورهام انجام شد، داروهایی که برای درمان سرطان استفاده می شود، می تواند به طور بالقوه، درمان مؤثری برای بیماری هانتینگتون…