مرور برچسب

IBS چیست

آیا ال گلوتامین برای IBS مفید و موثر است؟

ال گلوتامین یک اسید آمینه غیر ضروری است که اغلب برای راحت تر بودن و سادگی گلوتامین نامیده می شود. این اسید آمینه توسط بدن تولید می شود و همچنین از طریق غذا یافت هم جذب می شود. بدن نیاز به 20 اسید آمینه ضروری و غیر ضروری دارد که برای تولید…