مرور برچسب

Linea nigra

تغییرات وزن و پوست در سه ماهه دوم بارداری

تغییرات وزن و پوست در سه ماهه دوم بارداری سه ماهه دوم بارداری از هفته 13 شروع می شود و تا هفته 28 ادامه دارد. پزشکان، سه ماهه دوم  را زمان کاهش تهوع و انرژی بیشتری می دانند. در این مقاله که توسط کارشناسان سلامت health وبسایت ورد نگار…