مرور برچسب

Lister Storm

لیستر استورم ۲ با سرعت ۴۰۲ کیلومتر در ساعت به زودی پا به عرصه ابرخودروها خواهد نهاد

لیستر استورم 2 به زودی پا به عرصه ابرخودروها خواهد نهاد به نظر می رسد که قرار است ابر خودروی جدیدی بر اساس لیستر استورم افسانه ای تولید شود که نامی را به دوش خواهد کشید که در سال 1990،بر خودروی عملکردی جگوار نهاده شده بود. لورنس ویتاکر،…