مرور برچسب

Siri

سیری آخرین جایگاه را در عرضه ی اسپیکرهای هوشمند کسب کرد

سیری آخرین جایگاه را در عرضه ی اسپیکرهای هوشمند کسب کرد گوگل اسیستانت، الکسا و کورتانا رقبای Siri محسوب می شوند چرا که سیری هم به اندازه گوگل اسیستانت، الکسا و کورتانا قدمت دارد حتی می توان گفت سیری از رقبای خود قدمت بیشتری دارد. اما…