مرور برچسب

SlipBuddy

جلوگیری از پرخوری و چاقی با اپلیکیشن SlipBuddy

آیا  اپلیکیشن جدید SlipBuddy می تواند از پرخوری جلوگیری کند؟ دانشمندان یک اپلیکیشن گوشی هوشمند طراحی کرده اند که می تواند در مبارزه با چاقی کمک کند. اپلیکیشن هایی که قصد کمک به کاهش وزن را دارند، چیز جدیدی نیست و از قبل هم وجود داشت.…