شما سواد تبلیغات و بازاریابی ندارید! – قسمت دوم: اهمیت سواد بصری

به تبلیغ محیطی زیر که توسط شرکت مک دونالد بر فراز شهر شیکاگو چشم نوازی می کند، توجه کنید: آیا متوجه مفهومی که پشت این تبلیغ وجود دارد در نگاه اول شدید؟ اگر جوابتان مثبت است به این معناست که شما 50% سواد بصری را دارا هستید.