تومور های فیلودس پستان چیست؟

0

تومور های فیلودس از تومور های نادر سینه ای می باشند که منشا بافت پیوندی دارند. این تومور ها در زنان بین ۴۰ تا ۵۰ سال شایع است اما در هر سنی امکان دارد بوجود بیاید. احتمال ایجاد تومور های فیلودس در افرادی که سندروم لی-فرامنی دارند بیشتر است.

بیشتر تومور های فیلودس خوش خیم و غیر سرطانی می باشند با این حال از هر ۴ تومور یکی از آنها بدخیم و سرطانی است.

تشخیص تومور های فیلودس پستان

این تومور ها معمولاً بصورت یک توده احساس می شوند که در برخی موارد دردناک است. دارای رشد سریع و تمایل ایجاد کشیدگی در بافت پوست را دارند. در اکثر موارد متمایز کردن این تومور ها از فیبرو آدنوم ها با عکس برداری و حتی نمونه برداری با سوزن، کار دشواری است و برای تشخیص، نمونه برداری کامل تومور انجام می شود. این کار برای تشخیص بدخیم بودن تومور نیز انجام می شود.

چگونه تومور های فیلودس می تواند فاکتور ریسک سرطان سینه باشد؟

تومور های خوش خیم فیلودس فاکتور ریسک سرطان سینه نمی باشند اما نیاز به عکس برداری منظم دارند زیرا احتمال برگشت تومور بعد از عمل جراحی وجود دارد.

درمان تومور های فیلودس پستان

لامپکتومی درمان اصلی تومور های فیلودس می باشد اما اگر به اندازه کافی از بافت عادی اطراف تومور برداشته نشود، تومور قابلیت برگشت دارد.ی به همین دلیل در این عمل مقداری از بافت عادی سینه نیز برداشته می شود. در صورتی که تومور بزرگ باشد ماستکتومی نیز انجام می شود.

اگر تومور سرطانی باشد در عمل جراحی مقدار بیشتری از بافت عادی اطراف تومور را نیز بر می دارند. احتمال حذف کل سینه با ماستکتومی نیز وجود دارد. تومور های سرطانی فیلودس با سرطان سینه تفاوت دارند. این تومور ها به هورمون درمانی پاسخ نمی دهند. با احتمال بسیار پایین به پرتو درمانی یا شیمی درمانی جواب می دهند. تومور های فیلودس که متاستاز کرده اند به مانند سارکوما ها درمان می شوند.

مطالب مرتبط
سرطان درجا از منشا لوبولی چیست و چگونه تشخیص داده می شود؟

پیشنهاد می کنم نکروز چربی و کیست های چربی سینه چیست و بیماری اتساع مجاری پستان را نیز مطالعه کنید.

اختصاصی وردنگار – هرگونه کپی برداری با نام و لینک دهی مستقیم مجاز است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.