دلقک ماهی و همزیستی با مرجان های دریایی

دلقک ماهی

0

در زیستگاه طبیعی خود، دلقک ماهی ها و مرجان ها رابطه همزیستی خاص خودشان را دارند؛یعنی هر دو برای زنده ماندن نیاز به یکدیگر دارند. دلقک ماهی برای در امان ماندن از شکارچیان به مرجان تکیه می کند، در حالی که مرجان برای بدست آوردن غذا به دلقک ماهی وابسته است.

انواع مختلف دلقک ماهی ها ترجیح می دهند میزبانی یا همزیستی با انواع مختلف مرجان ها را انتخاب کنند. اگر شما قصد راه اندازی آکواریوم آب شوری را دارید و مایل به نگه داشتن دلقک ماهی و مرجان هستید، منطقی است که این نوع از همزیستی را در محیط آکواریومی خود امتحان کنید اما اگر دلقک ماهیتان کمی ساز مخالف زد و ایده های متفاوت خودش از گونه همزیست خود را داشت، شگفت زده نشوید.

همانطور که برای سایر مخلوقات دریایی نیز صادق است، هیچ چیز مطلقا قطعی نخواهد بود ، و دیده شده بسیاری از گونه های دلقک ماهیها حتی نزدیک گونه مرجانی ایده آل خود نخواهند رفت. در واقع دلقک ماهی، ها به میزبانی سایر گونه های مرجانی غیر ایده آل شان شناخته میشوند.مانند مرجان دریایی قلم مویی که به شکل قلم مو های پردار گردگیری می باشند و همینطور مرجان قارچی شکل.

برخی از آکواریوم داران و متخصصان آکواریوم اذعان دارند که دلقک ماهیهای آکواریومی بعد از چند نسل،بر خلاف گونه وحشی و دریایی شان،مرجان ها را به عنوان میزبان نخواهند پذیرفت. تنها دلیل پیشنهادی برای این موضوع  این است که والدین و پدربزرگ و مادربزرگ هایشان هرگز گونه ی مرجانی را به چشم ندیده بودند و بنابراین به مرور زمان غریزه یا نیاز خود به حفاظت در برابر شکارچیان بالقوه را از دست داده اند.

دلقک ماهی قرمز و مشکی دارچینی(آمفیپریون ملانوپوس)

مرجان میزبان:

مرجان سر حبابی (انتاکمیا کوادریکالر)

مرجان دریایی قلم مویی؛که به شکل قلم موی گردگیری می باشد (هتراکتیس کریسپا)

مطالب مرتبط
برای اولین بار مغز چند خوک مرده، در خارج از بدن آنها زنده ماند و اطلاعات آنها بازیابی شد

دلقک ماهی دم زرد ماهوش(کلارک) (آمفیپریون کلارکی)

مرجان میزبان:

مرجان دریایی فرشی (کریپتودندروم ادهسیووم)

مرجان سر حبابی (انتاکمیا کوادریکالر)

مرجان دریایی گرانولی(شفق قطبی) (هتراکتیس آرورا)

مرجان دریایی چرمی (هتراکتیس کریسپا)

مرجان دریایی باشکوه (هتراکتیس مگنیفیکا)

مرجان دریایی ماهوش (اچ.مالو)

مرجان دریایی کمانشور( بازو بلند) (ماکروداکتیلا دورینسیس)

مرجان دریایی فرشی غول پیکر (استیکوداکتیلا جایگنتی)

مرجان دریایی هادون(فرشی صدفی) (اس.هادونی)

مرجان دریایی فرشی مرتن (اس.مرتنسی)

دلقک ماهی مارون( یا خط سفید،یا خط طلایی،یا گونه استخوانی) (پریمناس بیاکولیتوس)

مرجان میزبان:

مرجان سر حبابی (انتاکمیا کوادریکالر)

مرجان دریایی کمانشور( بازو بلند) (ماکروداکتیلا دورینسیس)

دلقک ماهی اوسرالیس (یا Percula دروغین) (آمفیپریون اوسرالیس)

مرجان میزبان:

مرجان دریایی باشکوه (هتراکتیس مگنیفیکا)

مرجان دریایی فرشی غول پیکر (استیکوداکتیلا جایگنتی)

مرجان دریایی فرشی مرتن (اس.مرتنسی)

امکانش هم هست که با مرجان سر حبابی (انتاکمیا کوادریکالر) در آکواریوم سازش داشته باشند.

همچنین دیده شده که با مرجان دریایی هادون(فرشی صدفی) (اس.هادونی) نیز همزیستی داشته اند.

دلقک ماهی نارنجی غمگین (آمفیپریوم ساداراکینوس)

مرجان میزبان:

مرجان دریایی چرمی (هتراکتیس کریسپا)

loading...

مرجان دریایی فرشی مرتن (اس.مرتنسی)

امکانش هست با سایر مرجان ها در آکواریوم نیز سازگاری داشته باشند.

دلقک ماهی Percula اصل (آمفیپریوم پرکولا)

مرجان میزبان:

مرجان دریایی چرمی (هتراکتیس کریسپا)

مرجان دریایی باشکوه (هتراکتیس مگنیفیکا)

مرجان دریایی فرشی غول پیکر (استیکوداکتیلا جایگنتی)

مرجان دریایی فرشی مرتن (اس.مرتنسی)

امکانش هم هست که با مرجان سر حبابی (انتاکمیا کوادریکالر) یا سایر گونه های مرجانی در آکواریوم سازش داشته باشند.

دلقک ماهی صورتی غمگین (آمفیپریوم پریدریان)

مرجان میزبان:

مرجان دریایی چرمی (هتراکتیس کریسپا)

مرجان دریایی باشکوه (هتراکتیس مگنیفیکا)

مرجان دریایی فرشی غول پیکر (استیکوداکتیلا جایگنتی)

مرجان دریایی کمانشور( بازو بلند) (ماکروداکتیلا دورینسیس)

دلقک ماهی آتشی(صدف قرمز) (آمفیپریوم افیپیوم)

مرجان میزبان:

مرجان سر حبابی (انتاکمیا کوادریکالر)

مرجان دریایی چرمی (هتراکتیس کریسپا)

دلقک ماهی صدفی (آمفیپریوم پلیمنوس)

مرجان میزبان:

مرجان دریایی هادون(فرشی صدفی) (اس.هادونی)

مطالب مرتبط
مارمولک های با خون سبز ممکن است در برابر بیماری ها مقاوم باشند

مرجان دریایی چرمی (هتراکتیس کریسپا)

دلقک ماهی ماهوش (آمفیپریوم سیبا)

مرجان میزبان:

مرجان دریایی هادون(فرشی صدفی) (اس.هادونی)

دلقک ماهی غمگین(شانک) (آمفیپریوم آکالوپیسوس)

مرجان میزبان:

مرجان دریایی باشکوه (هتراکتیس مگنیفیکا)

مرجان دریایی فرشی مرتن (اس.مرتنسی)

امکانش هم هست که با مرجان سر حبابی (انتاکمیا کوادریکالر) یا سایر گونه های مرجانی در آکواریوم سازش داشته باشند.

دلقک ماهی قرمز(گوجه ای) (آمفیپریوم فرناتوس)

مرجان میزبان:

مرجان سر حبابی (انتاکمیا کوادریکالر)

مرجان دریایی چرمی (هتراکتیس کریسپا)

هرگونه کپی برداری با نام وردنگار و لینک دهی مستقیم مجاز است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.