بدن چقدر پروتئین را می تواند در یک وعده غذایی برای ساخت عضله استفاده کند؟

ساخت عضله

0

ساخت عضله : بدن چقدر پروتئین را می تواند  در یک وعده غذایی برای ساخت عضله استفاده کند؟ پیامدهای توزیع پروتئین روزانه

ساخت عضله : در قدیم تصور می شد تا یک ساعت بعد تمرین باید یک وعده پروتئینی با سرعت جذب بالا و کربوهیدرات با گلیسمی بالا به نسبت ۱به۲به دلیل ایجاد سطح اسپایک انسولین مصرف نمود و درصورت حذف این وعده رشدی در عضلات صورت نمی گیرد.

اما اکنون بازه ی بزرگتری در نظر گرفته می شود و بر ویندوزهای آنابولیکی در وعده های قبل و بعد تمرین حدود۳-۵ساعت تاکید می شود. حتی در بعضی موارد وعده ی قبل تمرین محیط آنابولیکی بعد تمرین را تعیین می کند البته نوع و ترکیب هر دو وعده اهمیت دارد.

گاهی  وعده ی بین تمرینات را نیز توصیه می شود اما چندان لزومی ندارد چرا که وعده ی قبل تمرین می تواند مواد مغذی را در حین‌تمرین در دسترس عضلات قرار دهد.

همچنین وعده ی کربوهیدرات قبل تمرینات در صورتیکه مصرف نشود گلیکوژن و گلوکز حین‌تمرینات ممکن است کمتر در دسترس باشد.

ضمنا در صورتیکه ماکرو مغذیها در طول روز درست مصرف شوند فراموش شدن وعده ی قبل تمرین سبب عدم یا توقف رشد عضلات نمی شود.

رفرنس:PmID23360586/PMID29497353

مطالب مرتبط
مکمل بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات (HMB) و نقش آن در عضله سازی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.