مرور برچسب

آسیب سیستم ایمنی بدن

آیا یک رژیم غربی به طور دائمی سیستم ایمنی بدن را تغییر می دهد؟

آیا یک رژیم غربی به طور دائمی سیستم ایمنی بدن را تغییر می دهد؟ بر طبق تحقیقات جدیدی که توسط دانشگاه بون در آلمان انجام شده و در مجله Cell منتشر شده، پاسخ سیستم ایمنی بدن به رژیم غربی شبیه به نحوه واکنش آن بر عفونت باکتری های خطرناک می…