مرور برچسب

بهترین روش مطالعه برای امتحان

خواندن با صدای بلند باعث افزایش حافظه و گرفتن نمره بهتر می شود

خواندن با صدای بلند باعث افزایش حافظه می شود خواندن با صدای بلند : براساس یک مطالعه جدید منتشر شده در مجله "حافظه"، احتمال به خاطر سپردن یک مطلب زمانی که آنرا با صدای بلند می خوانیم، افزایش می یابد. محققان این مطالعه از دانشگاه واترلو در…