مرور برچسب

عملکرد مغز و بی خوابی

چرا کمبود خواب تاثیرات مختلفی در افراد بر جای می گذارد؟

خواب نرفتن، آن هم گاهی به منظور داشتن سرگرمی در تعطیلات چند روزه در سال، جای نگرانی نیست، اما کمبود خواب مزمن، می تواند اثرات نامطلوب بهداشتی داشته باشد. با این حال، برخی از ما بیشتر از دیگران آسیب می بینند و تحقیقات جدید به ما کمک می کند…