مرور برچسب

عوامل زیاد شدن اوره در خون

بیماری اورمیا چیست؟ هر آنچه لازم است در مورد آن بدانید

اورمیا یک وضعیت پزشکی خطرناک است که سطح اوره در خون افزایش یافته است. اوره زباله ای است که کلیه ها آنها را فیلتر کرده و از بدن دفع می کنند. اورمیا علائم نارسایی کلیه است. هنگامی که کلیه ها نمیتوانند خون را به درستی تصفیه کنند، مواد زائد…